fbpx

坐車遇上交通意外受傷,能否獲得賠償?

2019年的香港光怪陸離,坐火車都可以出軌,坐地鐵都隨時係高危活動,對習慣極度安全可靠的鐵路網的香港人來講,真係大開眼界。

不過點都好,我地平時都收到好多問題,就係萬一坐車遇上交通意外受傷,你能否獲得賠償?如果可以,又應該如何追討?

 


1. 坐車遇上交通意外受傷,能否獲得賠償?

 

簡單而言,可以。
身為乘客的你,假如乘坐的巴士 / 小巴 / 的士 / 火車 / 地鐵 / 私家車 等等遭遇交通意外,而你因而受傷,你可以向 “疏忽” 的司機及司機的公司索償。 而這名疏忽的司機,可能係你本身坐部車的司機,亦可能係另一部車的司機,實際情況要諮詢律師,睇返交通意外的案情,從而決定向邊一方索償。

2. 常見的可索償交通意外情況如下:


– 你係行人,過馬路被車撞
– 你係巴士/小巴/的士的乘客,該車被另一部車從後撞到
– 你係巴士/小巴/的士的乘客 ,司機 “發雞盲” 撞向前車
– 你係私家車/電單車司機,被另一部車從後撞到受傷
– 你係地鐵/火車乘客,列車出軌而受傷
– 你係停車場保安,被住戶私家車撞到
–  你係搬運工人,搬運貨物期間被車撞到
種類繁多,諸如此類。更多索償案例,按此參閱。

3.  可以獲得幾多賠償?


視乎實際受傷情況,個人工作背景等等,由幾萬元到過千萬都有。其中包括痛苦、 苦難 & 喪失生活樂趣 (Pain, Suffering, Loss of Amenities,簡稱PSLA ) 在法律上應得的賠償,醫療費用,以及因傷亡而造成對收入的損失以及未來工作能力的損失等等。

4. 請律師貴嗎?


坊間好多誤解,以為請律師好貴。其實,在意外索償呢方面,如果案情及當事人背景合適的話,律師往往可以同當事人達成相宜的付款方案,好多時只需繳付數千元港幣律師費用便可展開法律工作,而且律師不會瓜分當事人應得的賠償。

反而,所謂 “索償代理” 或者 “公證行”,好多時會非法瓜分賠償(例如收取賠償額20-30%作為報酬),而且他們並沒有後法律專業知識,容易令當事人得不償失。

5. 根據什麼法律原則索償?


律師答你:交通意外傷者,可根據民事侵權法 (Tort Law) 的疏忽 (Negligence),向疏忽一方索償。“疏忽” 可謂民事侵權法之王 (The King of Torts),因為涵蓋範圍廣闊。
簡單而言,疏忽案中,原告律師需要舉證幾個元素,包括 a) 被告對原告有保護責任 (Duty of care) b) 被告違反了保護責任 (Breach of duty) c) 被告的疏忽行為與原告的傷害有因果關係 (Causation) d) 原告受到傷害 (Injury),詳情律師會進一步詳細解答。

除此以外, 根據《佔用人法律責任條例》(Occupiers Liability Ordinance),車輛,船隻,及飛機等的佔用人如司機,船長及飛機師等,向裡面的人如乘客的安全都需要負責。

還有,根據《僱員補償條例》,假如你因工受傷,以致暫時喪失工作能力 (即經註冊醫生、註冊中醫、註冊牙醫或僱員補償評估委員會證明,僱員暫時喪失工作能力的期間),僱主須支付補償,即所謂工傷賠償。

6. 那麼,假如遭遇上交通意外,應如何請律師?


我地有專業律師及法律團隊,多次協助意外及其他案件的當事人取得6-8位數額的判決或和解賠償,部分更係針對著名的大公司大企業。

你只需填下列表格,留底姓名及電話,並簡述你的情況,律師或專業團隊會24小時內聯絡你,給予你免費法律諮詢,為你提供100%可靠可信賴的支援,幫助你爭取應得的賠償!
我們的使命:永遠站在弱者一方,為小市民爭取公義!

撞車後受傷? 快來看 香港工傷 / 意外索償方案 , 獲取即時免費法律支援!?

以上案例對你的個案有用嗎? 可參閱更多 香港交通意外索償案例香港刑事案件處理方式
× 按我即時WhatsApp諮詢